Příznaky anémie

Mluvíme-li o příznacích anémie, je nutné podotknout, že poměrně důležitým faktorem je doba, během níž u jedince propukala. Pokud dochází k pozvolnému nástupu, pacient se dokáže adaptovat na vzniklé podmínky a její projevy nemusí být tak patrné. Ty jsou povětšinou spojené s nižším množstvím červených krvinek, které nedokáží tak efektivně zásobovat orgány kyslíkem a odvádět oxid uhličitý. To vyvolává pocit slabosti, únavy a nevýkonnosti.


Při námaze dochází často k zadýchávaní a dušnosti. To je zapříčiněno snahou plic okysličit krev, což je však bez dostatku hemoglobinu v krvi nemožné. Trpí samozřejmě i mozek, což vede k častým bolestem hlavy, hučení v uších, závratím. Povahově způsobuje chudokrevnost podrážděnost nebo naopak apatii. Na první pohled je patrná nepřirozená bledost kůže, sliznic, spojivek a lůžek nehtů. Nikterak neobvyklé není ani nechutenství, nevolnost, zvracení či průjmy.


Je-li anémie vyvolána celkovým problémem krvetvorby, objevují se i přidružené symptomy vyvolané nedostatkem krevních destiček a bílých krvinek. V takovém případě se dostavují potíže se srážlivostí krve, kdy dochází k častějšímu krvácení ze sliznic či vzniku modřin. Nedostatek bílých krvinek sebou přináší mnohem vyšší náchylnost k infekcím.


Bez nasazení adekvátní léčby dochází ke klesaní výkonu organismu a může k zadýchání dojít i při velmi mírné zátěži. S ním často přichází i bušení srdce a projevy jeho selhání. U dětí může mít dlouhodobá anémie vliv na jejich vývoj a způsobit poruchu růstů.