Druhy anémie

Sideropenická anémie je nejrozšířenější ze všech nejenom v našich končinách, ale také po celém světě. Hlavním viníkem při jejím vzniku je nedostatek železa v organismu. Nejčastěji je způsobena špatným stravováním, kdy není potravou tento potřebný prvek v dostatečné míře získáván. Zvláště ohrožení jsou vegetariáni, neboť železo je hojně zastoupeno převážně v masu. U lidí s dostatečným přísunem železa se anémie může vyvinout při dlouhodobější ztrátě krve způsobené vředy zažívacího traktu či například i hemeroidy, i když u nich je pravděpodobnost nízká. Zvláště rizikovou skupinou jsou ženy se silnějším krvácením při menstruaci. Poslední variantou sederopenické anémie je její rozvinutí zapříčiněné neschopností vstřebat železo. K tomu může dojít například po resekci žaludku či tenkého střeva.


U perniciózní a megaloblastové anémie je nedostatek červených krvinek způsoben nedostatečným přísunem vitamínu B12 či kyseliny listové. Zvýšeným výdajem těchto látek trpí těhotné a kojící ženy, ale také třeba kuřáci. U těchto osob je vhodné tyto látky doplňovat suplementy. Tendenci k nedostatku vitamínu B12 a kyseliny listové mají převážně starší lidé nad 60 let, u nichž je také tento druh anémie nejrozšířenější.


Aplastická anémie je velmi nebezpečným typem, který se projevuje nedostatečnou tvorbou krvinek v kostní dřeni. U tohoto typu nejsou postiženy pouze červené krvinky, ale i bílé krvinky a destičky. Nejedná se o příliš rozšířenou formu anémie, vyskytuje se přibližně v poměru dvou nemocných na milión obyvatel. Příčiny pro její vznik jsou v prvé řadě dědičné, posléze ho můžou způsobit některé viry jako je hepatitida A, HIV či Parvovirus B19. V opravdu výjimečných případech je aplastická anémie následkem chemoterapie či dlouhodobého užívání některých léků.


Hemolytická anemie je zapříčiněna autoimunitní reakcí, při níž protilátky těla zapříčiňují rozpad červených krvinek. Příčina není příliš známá, pravděpodobně se jedná o dědičný předpoklad, jenž je nastartován nějakou infekcí a nasazením léků proti ní. Příkladem může být srpkovitá anémie, která je spojována s malárií.


Postmemoragická anémie se dostavuje po traumatizujícím velkém krvácení. Při snaze zamezit selhání oběhového systému je pacientovy podávaná transfuze, jenž doplní množství tekutiny. Při tom vzniká deficit železa, který však není tak nebezpečný jako samotné krvácení.